Skovrider Frank Lærke

SKOVopgaver - billeder

Der er et yndigt land....
Der er et yndigt land....
Bøgeskov med ramsløg i skovbunden. Kan du fornemme duften?
Bøgeskov med ramsløg i skovbunden. Kan du fornemme duften?
Smukke alléer pynter i det åbne landskab.
Smukke alléer pynter i det åbne landskab.
Afvekslende natur.
Her skovsø omkranset af løvtræ og nåletræ.
Afvekslende natur. Her skovsø omkranset af løvtræ og nåletræ.
Ikke alt landskab skal til-plantes
Ikke alt landskab skal til-plantes
Første udtag mærket i juletræs-kultur.
Første udtag mærket i juletræs-kultur.
Udkørsel på blød bund. 
Bælter påmonteret alle hjul.
Udkørsel på blød bund. Bælter påmonteret alle hjul.
Døende ask skoves i kævler, brænde og toppe til flis.
Døende ask skoves i kævler, brænde og toppe til flis.
Skovning af ask med maskine gør skoven overskuelig at arbejde videre med.
Det ses tydeligt, når alt det skovede træ og toppe er kørt ud.
Skovning af ask med maskine gør skoven overskuelig at arbejde videre med. Det ses tydeligt, når alt det skovede træ og toppe er kørt ud.
Maskinskovning gør det muligt at hente toppene ud til flishugning.
Resultatet er en mere ryddelig skovbund når det hele er kørt ud.
Maskinskovning gør det muligt at hente toppene ud til flishugning. Resultatet er en mere ryddelig skovbund når det hele er kørt ud.
Åbne pladser til vildt og jæger
Åbne pladser til vildt og jæger
Bøgeskoven tilses
Bøgeskoven tilses
Svag beløvning giver flotte mønstre
Svag beløvning giver flotte mønstre
Stakket træ klar til afhentning
Stakket træ klar til afhentning
SKOVraadgivningen på vej
SKOVraadgivningen på vej
Skovens Dag i Storring Præstegårdsskov var velbesøgt i maj 2012
Skovens Dag i Storring Præstegårdsskov var velbesøgt i maj 2012
Rækkegående, afskærmet sprøjtning i juletræer
Rækkegående, afskærmet sprøjtning i juletræer
Asfaltvejen er afspærret og der skoves døde eller døende asketræer uden at påføre trafikanterne fare
Asfaltvejen er afspærret og der skoves døde eller døende asketræer uden at påføre trafikanterne fare
Læggeplads langs skovvej udnyttes til bristepunktet
Læggeplads langs skovvej udnyttes til bristepunktet
Megen og vedvarende regn i efteråret 2012 krævede veloprensede grøfter
Megen og vedvarende regn i efteråret 2012 krævede veloprensede grøfter